Vilka växter behöver beskärning?

Vilka blir bättre utan?

Hur kan man beskära och när?

Den första frågan, och viktigaste, är alltid ”varför” ska denna växt beskäras, vad är syftet, målet?

Fruktträd kan behöva beskäras i omgångar för att de inte ska slå mängder av vattenskott. Äldre träd som inte fått underhåll på länge, kan behöva beskäras i omgångar under 3-5 år innan de blir fina igen. Rätt beskärning ger fler, större och friskare frukter. Ris och frukt kan vi transportera bort.

Vi ger inga fasta priser för beskärning av “ett äppelträd”. Det går inte. Trädet kan vara 3 år gammalt, eller 100 år, det kan vara 1 meter högt eller 12 meter. Därför går vi igenom träden tillsammans med dig och upprättar en trädvårdsplan för det som ska beskäras.

Buskar beskärs olika och vid olika tidpunkter beroende på vilket växtslag det handlar om. Somliga buskar ska vara helt friväxande och gallras bara med några års mellanrum. Andra behöver beskäras varje år – viktigt att välja rätt tidpunkt så att blomningen inte klipps bort! Det finns buskar som kan föryngras helt och skärs då i stort sett ner totalt, även här är det viktigt att det sker vid rätt årstid. Clematis beskärs t ex helt olika och delas in i tre beskärningskategorier.

De flesta buskar behöver beskäras ibland för att inte blir risiga och trista. Rätt beskurna får de ett vackert, naturlikt växtsätt och rikare blomning och fruktsättning.

Häckar kan klippas i olika stilar, vi tittar på vad som passar din trädgård och vad som är lämpligt för just dina häckväxter. Kanske funderar du även på att byta ut växter för ett nytt utseende eller enklare skötsel – då kan vi råda dig i ditt val.

Våra Trädgårdsmästare är certifierade enligt TCYK, vilket betyder att de har många års erfarenhet av beskärning efter att de utbildat sig av en godkänd skola. Läs mer om TCYK här!