GDPR

GDPR
Personuppgiftspolicy, vårt arbete enligt GDPR
Det är viktigt för oss att våra kunders uppgifter är säkra.

Hos Irisro Trädgård AB registreras personuppgifter från de personer som köper våra tjänster.
Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi hanterar inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, adress, personnummer etc.

Hur samlas personuppgifterna in?
När du kontaktar Irisro Trädgård AB och själv lämnar dina personuppgifter via hemsidan eller direkt via mailadress.

Vilken typ av information registreras?
-För- och efternamn
-Kontaktuppgifter, så som adress, e-post och telefonnummer
-Personnummer

Vad använder vi informationen till?
Uppgifterna används sedan för att vi skall kunna skicka mail till dig med t ex en kostnadsuppgift eller på din faktura för utfört arbete. För att erhålla rutavdrag på vissa trädgårdstjänster behöver t ex ditt namn, adress och personnummer redovisas på fakturan.

Vem delar vi informationen med?
Skatteverket, vid arbeten där du vill utnyttja ditt rutavdrag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi har kvar dina personuppgifter så länge som du är kund hos Irisro Trädgård AB.
Du kan när som helst be om att bli raderad från vårt register.
Kontakta oss då på Skicka e-post

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi är måna om att ta hand om dina uppgifter och inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig, att ta väl hand om de personuppgifter som jag hanterar.
Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas.
Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter
Åtkomst till datafiler med dina personuppgifter hanteras endast av behöriga på kontoret.
Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för
felhantering.

Brandväggar och säkerhetslösningar
Irisro Trädgård AB använder sig av lösenordsskyddad datorverksamhet, brandvägg och antivirusprogram, för att säkra dina uppgifter från intrång och yttre hot.

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
Att bli bortglömd, att dina uppgifter raderas från Irisro Trädgård AB:s register.
Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Irisro Trädgård AB utför av dina personuppgifter.
Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta kontoret:
Irisro Trädgård AB
Irisrovägen 4
761 12 Bergshamra
Ring oss