En välvårdad utemiljö är företagets ansikte utåt. Den välkomnar besökare och höjer trivseln för anställda. Gröna ytor är viktiga oaser som i hög grad påverkar oss människor och vår hälsa positivt.

Det skänker trygghet och avkoppling när ytorna kring hus och gårdar får regelbunden skötsel med välvårdade gräsmattor, träd, häckar och blommande perennplanteringar.

Skötseln vi utför sker inte bara på utsatta veckor med automatik, utan vi kommer och kontrollerar alla ytor regelbundet, för att planera in en balanserad skötsel utefter vädrets påverkan på tillväxten.

Förebyggande skötsel gör inte bara att det ser prydligt ut, det sparar också in på antalet skötseltimmar i ett senare läge.

Vi rensar ogräs manuellt i rabatter, buskplanteringar och liknande. På hårdgjorda ytor kan det i vissa fall vara bäst att hetta upp ogräset som sedan torkar in och därefter lätt räfsas/trimmas bort.

Tomma jordytor blir ofta inkörsport för frösådda ogräs, vi ser till att täcka med marktäckande perenner eller täckbark.

Med rätt växt på rätt plats minskar skötselbehovet ordentligt.

För gräsytor erbjuder vi klippning, trimning, kantskärning, gödsling, stödsådd, reparation med vertikalskärning och toppdressning, även nyanläggning.

Skötselåret börjar i mars och avslutas i november. Avtalet mellan er och Irisro anpassas naturligtvis efter era behov.

Irisro Trädgård AB är försäkrade och sänder er försäkringsbeviset vid förfrågan. Våra Trädgårdsmästare är certifierade enligt TCYK.

En väl genomtänkt skötselplan är nyckeln till en vacker och hållbara grönytor. Med rätt planering och omsorg kan du njuta av grönytornas skönhet året runt. Kontakta oss på Irisro för att komma igång med er egen skötselplan idag!