Plantering och anläggning

”Den som som har planterat ett träd, har inte levt förgäves.”

* Plantering och nyanläggning av rabatter
* Plantering av träd och häckar
* Anläggning av gångar, dammar, kanter
* Anläggning av uteplatser, pergola, växtstöd
* Etableringsskötsel

Vi planterar allt från perenner till träd. Vi anlägger rätt bädd för växterna så att de får den jordmån och fuktighet de behöver för att utvecklas optimalt. Naturligtvis tar vi hänsyn till sol, skugga, vindexponering, fukt, växtzon mm.

Vi är din samarbetspartner när du vill skapa din trädgårdsdröm. Oavsett om du behöver beskära fruktträden, plantera en ny rabatt, planera om ytorna på tomten, bygga staket mot rådjur eller barriärer mot sniglar, välja träd, buskar och perenner, anlägga en uteplats, en gång, en damm, eller helt enkelt behöver konkret rådgivning, så har vi, och våra samarbetspartners, kunnandet och handlaget för att hjälpa dig till ett fantastiskt resultat!

Vi anlägger gångar, barriärmurar, trappor, uteplatser, dammar, kanter, vi utför mindre plattläggning, stensättning, pergola, insynsskydd, belysning, inhägnader – hela trädgårdar från grunden.

Skötsel efter utförd anläggning och plantering

Efter utförd anläggning och plantering kan vi även åta oss skötseln om det önskas. Nyplanterade växter kräver riklig bevattning under etableringsperioden – som kan variera mellan några veckor upp till två år.
Innan de marktäckande växterna vuxit till sig behövs regelbunden ogräsrensning för ett bra resultat som sedan blir hållbart i många år.

Vi kan sammanställa skötselmanualer till din trädgård, så blir allt enklare för dig att hålla reda på.