Formgivning och inspiration

”Ingenstans på Jorden är man så nära Himlen som i en Trädgård.”

Din trädgård kan bli ett smycke, en plats för vila, en lekplats, ett arbetsrum – vad än du behöver!

I samråd med dig ritar vi de olika trädgårdsrummen, hela din trädgård, eller en enskild plantering – det blir så som du vill ha det.
Så lättskött som möjligt eller en finsmakarträdgård som kräver kärleksfull omvårdnad. Det är du som kund som styr, och vi med vår kunskap som stöttar med information och råd.

Skisser och ritningar blir lättlästa och tydliga. Ritningar kompletteras med växtlistor för inköp och skötselmanualer.

Du väljer mellan
Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

 

Nivå 1

Du kan få en idéskiss över de partier du önskar eller hela trädgården. Du ser grundstrukturen, placering av byggnader, trädgårdens delar, övergripande växtförslag, belysning, stenläggningar och murar t ex.

Växtförslaget beskriver typer av växter angivna på svenska. Detta är tänkt att ge dig inspiration och nya idéer för din trädgård.

Nivå 2

Väljer du Nivå 2 får du en skalenlig ritning i skala 1:100. På ritningen ser du hela din trädgård eller det parti du valt ut, med byggnader, nivåer, planteringar, murar, stenläggningar, placering av belysning, materialval, allt du vill ska vara med.

Till detta får du växtlistor på svenska och med växternas vetenskapliga namn, och ungefärligt antal växter som behövs för de olika ytorna. Samt anvisningar om vad växterna behöver första året.

Detta räcker långt för den som själv vill arbeta vidare med sin trädgård. Du får dokumenten i utskrift och som datafiler.

Nivå 3

Väljer du Nivå 3 får du allt som i Nivå 2, och dessutom detaljritningar i skala 1:50 eller 1:20 över enskilda planteringar. Här ser du exakt placering av enskilda växter och antalet plantor.

Växtlistorna är kompletta med vetenskapliga namn och sortnamn för inköp eller beställning. Till detta får du skötselmanualer för växterna. Du får dokumenten i utskrift och som datafiler.

Dessa ritningar kan användas för anläggningsoffert.