70,00 kr inkl. moms

Beskrivning

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av naturgödselkompost.

Stort innehåll av välbehövliga mikroorganismer.

70% Kogödsel, 15% Torv, 15% Hönsgödselkompost

50l