Irisro Trädgård öppet hus 2024-07-12

Kl 11-16
  • Tipsrunda
  • Rådgivning
  • Växtval
  • Prata med trädgårdsmästarna
  • Pionexperten Helena
  • Piontorpet berättar
  • Vinn en rosenbåge

Välkomna till Backtornshöjden 13, inne hos Wangskog!