Formgivning och inspiration

”Ingenstans på Jorden är man så nära Himlen som i en Trädgård.”

I samråd med dig ritar vi de olika trädgårdsrummen, eller hela din trädgård, eller en enskild plantering – det blir så som du vill ha det.
Så lättskött som möjligt eller en finsmakarträdgård som kräver kärleksfull omvårdnad. Det är du som kund som styr, och vi med vår kunskap som stöttar, vägleder med information och råd.
Din trädgård kan bli en återhämtningsplats, en lekplats, en odling, ett arbetsrum, ett smycke – vad än du behöver!

 

HUR GÅR DET TILL?

Vi inleder med ett besök på platsen, går igenom drömmar, möjligheter och förutsättningar.
Då får ni förslag på åtgärder, tillvägagångssätt och växter, både träd, buskar och perenner. Ett enklare växtförslag som beskriver typer av växter angivna på svenska.
Ni kan få en enkel idéskiss på plats över de partier ni önskar eller hela trädgården. Ni ser grundstrukturen, placering av byggnader, trädgårdens delar, övergripande växtförslag, belysning, stenläggningar och murar mm.
Detta är tänkt att ge er inspiration och nya idéer för din trädgård.

Det finns det möjlighet för er att välja om ni själva vill föra anteckningar eller om ni önskar köpa till dokumentation.

Väljer ni att följa upp med en fördjupning får ni en ritning i skala 1:100 där ni ser hela er trädgård eller det parti ni valt ut, med byggnader, nivåer, planteringar, murar, stenläggningar, placering av belysning, materialval, det ni vill ska vara med.
Till detta får ni växtlistor på svenska och med växternas vetenskapliga namn, och ungefärligt antal växter som behövs för de olika ytorna. Samt enklare skötselanvisningar om vad växterna behöver de första åren.
Detta räcker långt för den som själv vill arbeta vidare med sin trädgård. Ni får dokumenten i utskrift och som datafiler.

För dig med ytterligare önskningar om detaljrikedom erbjuder vi ritningar i skala 1:50 eller 1:20 över enskilda planteringar, där du ser exakt placering av enskilda växter och antalet plantor.
Växtlistorna är kompletta med vetenskapliga namn och sortnamn för inköp eller beställning. Till detta får du skötselmanualer för växterna. Du får dokumenten i utskrift och som datafiler. Dessa ritningar kan användas för anläggningsoffert.

Löpande timtaxa tillämpas, framkörning tillkommer.
Kontakta kontoret för aktuellt pris.